Kjøretøyhistorisk Klubb - Østfold ble formelt stiftet 10. september 1976. 

Historien starter året før og viser hvordan en gruppe handlekraftige mennesker  klarte å etablere en klubb for å fremme veteranbilinteressen i Østfold.


Foranledningen
Klubben kom i sMed dilla på biltand etter at en gjeng med veteranbilinteresserte hadde pratet litt sammen. Fra midten av 1970-tallet hadde det dannet seg en gjeng NVK-medlemmer som startet månedlige møter hjemme hos hverandre. 
Disse var Trond Velund, Roger Glans, Johnny Solberg, Kjell Johannessen og Egil Hagen. Flere kom til; Tor Vaksdal, Åge Standerholen, 
Vidar Larsen og Joar Olsen. Roy Heier med flere var aktive i Askim og i Moss var det en gjeng aktive A-Ford folk; Hans Ludvig Schau, Bernt og Kai Janitz, Roar Karlsen og flere. 

Senhøstes 1975 ble det sendt brev til de man kjente med forespørsel om å møtes en gang i  måneden. Brevet var signert av Tor Vaksdal, Joar Olsen og Jan Glemminge.  
Første møte ble avholdt på Speiderhytta i Øvre Tune i Sarpsborg fredag 5. desember 1975. Det var 26 stykker som satt seg foran peisen på Speiderhytta med kaffe og julekake. Det ble pratet bil og det ble vist en film. 

Møtene fortsatt utover vinteren og våren - første fredagen i måneden. Det var rundt 30 fremmøtte på møtene og det ble gjerne vist en film fra et veteranløp eller en restaurering. 

Etableringen

I forkant av møtet 5. mars hadde gjengen utarbeidet et brev for å lodde stemningen for å etablere en klubb. Brevet var signert av Joar Olsen og Tor Vaksdal og ble delt ut på møtet og sendt til de man visste hadde interesse for gamle biler og motorsykler. 

Responsen var positiv, så 15. august fulgte de opp med en innkallelse til den første generalforsamlingen. Datoen ble satt til det første ”pratemøtet” som var fredag 10. september. Det var 30 personer som hadde meldt seg inn i klubben på forhånd og 17 stykker meldte seg inn før eller 
under generalforsamlingen.
14. september talte medlemsregisteret 47 medlemmer, deriblant 7 damer. Klubben hadde høyere andel kvinner enn andre klubber - noe som har blitt bemerket av våre kollegiale klubber.

Klubben endrer navn
Det første forslag til klubbens navn falt på ”Kjøretøyhistorisk Klubb - Østfold”. I invitasjonen til den første generalforsamlingen sto det at navnet på klubben var midlertidig.  Flere mente at at navnet var tungvint og klubben ble kalt ved andre navn.

Klubben endret navn til Østfold Veteranvogn Klubb 31. oktober 1980. 

Fordeler’n

Fordeler'nDet første informasjonsskrivet til medlemmene kom ut like før jul i 1980. Tidligere hadde det vært sendt ut brev til medlemmene i forbindelse med generalforsamlinger og arrangementer, men det ble for lite og for sjeldent for en såpass aktiv klubb. 
I det første informasjonsskrivet forteller Roy Heier om forberedelsene til jubileumsutstillingen i 1981, om planene for møtene gjennom vinteren og om potensielle kjøreturer til våren før det avrundes med litt reklame. Dette var forløperen til Fordeler’n. 

Høsten 1982 ble Per Johan Hoel valgt til formann. Han fortsatte med informasjonsskrivene som Roy hadde startet, men troppet av som leder året etter. Nå var det Fred Andersen som ble valgt og samme høst kom det to endringer i klubben. Møtelokalene ble endret til SOL-hytta på øvre Lande og det ble bestemt at klubben skulle etablere et medlemsblad. Det var sekretær Erik Gjermundsen som fikk oppdraget med å lage et utkast og han fikk med seg Erik Dreyer i redaksjonen.

Bladet hadde en annen form og størrelse enn de tidligere rundskrivene. De ble laget i A5-format og de to første utgavene hadde 16 sider. 
Redaksjonen tok med seg det beste fra rund-skrivene, men presenterte det på en bedre måte og la inn elementer i medlemsbladet som vi fortsatt finner i Fordeler’n. 

Styrets sammensetning ble presentert i hvert blad, det samme gjorde terminlisten for de påfølgende aktivitetene, formannen fikk sin spalte og det samme gjorde redaktøren. Artikler av ulike slag fant veien inn i bladet og litt reklame ble det også plass til. 
Stafetten var en spalte som kom på trykk allerede fra Fordeler’n nr 1. I den første utgaven var det Oddvar Hansen som skrev Stafetten. Han skrev om spiren til hans veteranbilinteresse og om bilen han hadde - en 1937 DeSoto DeLuxe Six. Han utfordret Terje Åserød og dermed var stafetten igang.

De første tre ti-årene hadde Fordeler’n det samme formatet. Tykkelsen varierte fra 16 sider på det første eksemplaret til over 60 sider på noen av 
eksemplarene på 1990-tallet. 

Fordeler’n var stort sett uforandret fram til 2005. Da ble omslaget trykket i farger og logoen ble byttet ut med den vi har i dag. 
Resten av innholdet var fortsatt i sort/hvitt, men fra 2007 var alt innhold trykket i farger. A5-formatet ble beholdt fram til høsten 2008. Da gikk vi over til A4-format. Denne ”forvandlingen” tilskrives Thormod Stuerød.

Veteranbilløp
Det har vært arrangert en rekke veteranbilløp opp igjennom tidene. Noen av løpene har ØVK arrangert selv, andre har de arrangert i samarbeid med andre og atter andre har vi vært gjester i.

Allerede på møtet 5. mars i 1976 (før klubben ble stiftet) planla gjengen på Speiderborgen det første løpet. 
”Fredrikshaldløbet” ble holdt lørdag 15. mai 1976. Det var Rosa Solberg og Trond Velund som inviterte til løpet som gikk fra Fredriksten via Øberg, Tistedal, Asak, Gimlekrysset, Rokke og tilbake om Sønstegård, Rødsveien til festningen. Vinneren av løpet var Kai Janitz med Ford A 1929 etterfulgt av Roger Glans med Graham 1931 og Kjell Røhr på tredje med en -43 BMW motorsykkel.

”Fredrikshaldløbet” var ikke  det eneste som ble arrangert. Bare 2 uker senere, 30. mai 1976 inviterte Roy Heier til et turløp for biler og motorsykler av årgang 1953 eller eldre. Dette hadde Roy gjort i 1975 også med bakgrunn i et personlig initiativ. Han gjentok bedriften i 1977, men denne gangen ble løpet arrangert i regi av klubben og på invitasjonen sto det Østfoldløpet. 


I anledning Østfoldløpet hadde klubben fått produsert plaketter som ble gitt til alle deltakerne. Plakettene ble raskt en tradisjon og har fulgt Østfoldløpet siden. De har sett likedane ut siden den gang - med et par unntak. Førsteutgaven hadde ikke logo og et par jubileumsløp har fått en påkostet utegave.

Østfoldløpet har vært gjennomført hvert år siden starten og har hatt omtrent samme form hele tiden. Deltakerne får utdelt et startnummer og skal kjøre en løype på mellom 3 og 5 mil hvor det er lagt inn noen poster underveis. 
I 1989 ble Østfoldløpet utvidet til også å være Norgesløpet 1989. Startsted var Halden og kjøreturen var rundt Idddefjorden/Ringdalsfjorden. Det ble kjørt i begge retninger slik at alle deltakerne møtte hverandre. Over 200 kjøretøyer deltok og det var internasjonal deltakelse med mange fra Sverige og 2 biler fra Latvia. 

Vassdragsløpet 

Vassdragsløpet startet i 1995 med Gunnar Samuelsen og Bjørn Skjærvik som pådrivere. 
Hensikten var å etablere et løp for de eldste bilene, så dette løpet er forbeholdt biler frem til den strømlinjeformede epoken. Dette er en litt diffus begrensning, så man sier at alle biler frem til 1940 er velkomne.
Det første løpet gikk langs Haldenvassdraget, derav navnet. Vassdragsløpet har holdt seg til den samme oppskriften - frokost i Busterudparken i Halden etter fulgt av en rolig tur mot svenskegrensen og overnatting i Ed. 

Vassdragsløpet ble en årlig tradisjon og er et populært arrangement i og rundt Halden.


Utstillinger
Den første utstillingen til ØVK skjedde i Kongstenhallen mellom 7. og 9. mai 1981. Klubben var da 5 år og holdt en imponerende utstilling. Det var laget plakater og brosjyrer til utstillingen, det var kartlagt og valgt ut biler som skulle stilles ut og det var god publisitet i pressen. 
Det er ikke vanskelig å forstå at det var ”alle mann til pumpene” for å få til en slik utstilling.
Det ble også holdt utstilling i Kongstenhallen da klubben ble 10 år og 15 år. 

I 1996, da klubben feiret sine 20 år ble det et kombinert delemarked og veteranbilutstilling på Momarken travbane.